Rijbewijs G, land- en bosbouwvoertuigen

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Het is een specifieke nationale categorie.

Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het recht tot sturen is dan beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20 000 kilogram. In dit geval wordt code ‘205’ vermeld op het rijbewijs.

Vanaf 18 jaar mag je alle voertuigen van categorie G besturen.

Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig

Bestuurders geboren vanaf 1 oktober 1982 hebben verplicht een rijbewijs categorie G nodig.

Wie een geldig rijbewijs voor de categorie CE heeft, krijgt automatisch de categorie G.

Voorwaarden

  • Scholing: Je kan opleiding volgen in een erkende rijschool, in een landbouwschool of vormingscentrum waarvan het programma werd goedgekeurd door de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer. De scholing is niet verplicht.
  • Theoretisch examen: Je kan een theoretisch examen afleggen in het examencentrum vanaf 15 jaar en 9 maanden. Als je slaagt, blijft het attest van het theoretisch examen drie jaar geldig.
  • Praktisch examen: Om het praktisch examen te mogen afleggen, moet je geslaagd zijn in het theoretisch examen. Het praktisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is om examens af te nemen voor een rijbewijs, de landbouwschool, het landbouwvormingscentrum of in een erkende rijschool waar de scholing gevolgd wordt. Als je niet slaagt, kan je onbeperkt herkansen.
  • Als je geen opleiding volgt in een erkende rijschool, landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming mag je enkel tijdens het afleggen van het praktisch examen op de openbare weg rijden. Je kan je enkel voorbereiden op privéterrein.

Procedure

Afleveringstermijn: 1 week.

Wat meebrengen

  • het aanvraagformulier voor het bekomen van een rijbewijs, uitgereikt door het examencentrum, ondertekend door de kandidaat aan de voor- en achterzijde.

Bedrag

25 euro voor het rijbewijs.

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be