Rijbewijs D en D1, autobus

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Voorwaarden

 • Voor categorie D1 moet je 18 jaar zijn. Voor categorie D moet je 21 jaar zijn.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest
 • Met de rijschool:
  • 8 uur praktijklessen gevolgd hebben. Als je slaagt voor het praktisch examen kan je je rijbewijs afhalen.
 • Zonder de rijschool:
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen
  • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend hebben met een begeleider die minstens 27 jaar is en houder is van een rijbewijs van minimum categorie D. Je begeleider mag bovendien geen verval opgelopen hebben van het recht tot sturen in categorie D.
  • als je geslaagd bent voor het praktisch examen kan je je rijbewijs categorie D – D1 afhalen op onze dienst.

Procedure

Afleveringstermijn: 1 week

Wat meebrengen

 • Voor voorlopig rijbewijs model 3:
  • de kandidaat:
   • je identiteitskaart
   • het formulier ‘Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs’, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
   • een geldig rijgeschiktheidsattest
  • de begeleider:
   • je identiteitskaart
   • geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd LET OP: de begeleider moet minstens 27 jaar zijn, minimum houder zijn van een rijbewijs categorie D, geen verval in categorie D hebben opgelopen en het afgelopen jaar niet vermeld geweest zijn op een voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie.
 • Voor het definitieve rijbewijs categorie D – D1. Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen. Je brengt mee:
  • je identiteitskaart
  • het formulier ‘Aanvraag voor een rijbewijs’, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant.
  • je voorlopig rijbewijs
  • een geldig rijgeschiktheidsattest
  • het vorige rijbewijs
  • het attest van vakbekwaamheid

Bedrag

 • Voorlopig rijbewijs model 3: 25 euro
 • Definitief rijbewijs D – D1: 25 euro

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be