Reispas of internationaal paspoort

Een reispas is, naast je identiteitskaart, een document om je identiteit te bewijzen in de meeste landen buiten de Europese Unie. Het is zeven jaar geldig. Het is voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen reist waarvoor een reispaspoort vereist is. De reispas bevat biometrische gegevens. Dit houdt in dat naast je digitale handtekening en je pasfoto, nu ook je vingerafdrukken bewaard worden.

Procedure

Je komt persoonlijk naar de dienst burgerzaken om je aanvraag te doen. Je vingerafdrukken worden digitaal afgenomen en je tekent je aanvraag digitaal. Het afnemen van je vingerafdrukken kan enige tijd in beslag nemen.

Bij de aanvraag van de reispas voor minderjarigen dient de ouder waar het kind is ingeschreven een ouderlijke toestemming te geven. Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de reispas.

Bij de aanvraag van een reispas dient de vorige reispas te worden ingeleverd of onbruikbaar te worden gemaakt. In geval van verlies dient steeds aangifte te worden gedaan bij de politie, zelfs indien de betreffende reispas reeds is vervallen. Dit attest moet worden voorgelegd alvorens een nieuwe reispas kan uitgereikt worden.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • je hebt een foto nodig conform de ICAO-normen (de fotograaf kent deze normen);
  • de foto moet recent zijn (minder dan 6 maanden), in kleur en op witte achtergrond (geen kleurkopie, geen scan),
  • formaat van de foto : 35 x 45 mm de randen niet inbegrepen,
  • de hoogte van het hoofd, gemeten vanaf de onderkant van de kin tot de top van het hoofd, moet begrepen zijn tussen 25 en 35 mm maximum,
  • de houder moet het gelaat onbedekt laten (geen hoed, geen hoofddoek, geen zwarte brilglazen),
  • de houder moet alleen op de foto staan,
  • de uitdrukking van het gezicht moet neutraal zijn (niet glimlachen, niet zichtbare tanden)
 • je oude reispas

Bedrag

 • Meerderjarigen:
  • Normale procedure: aflevering 5 werkdagen, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 68 euro
  • Spoedprocedure: aflevering 1 werkdag, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 249 euro
  • Zakenpaspoort kan enkel met spoedprocedure aangevraagd worden, heeft 64 bladzijden en kost 249 euro. 
 • Minderjarigen:
  • Normale procedure: aflevering 5 werkdagen, geldigheidsduur 5 jaar, 35 euro
  • Spoedprocedure: aflevering 1 werkdag, geldigheidsduur 5 jaar, 210 euro

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be