Huwelijk, aangifte

Een huwelijk wordt aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op volgende data kan je huwen:

  • weekdagen van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
  • zaterdag van 10 tot 16 uur

Je kan niet huwen op zondagen of wettelijke feestdagen.

Voorwaarden

  • Je moet beiden minstens achttien jaar oud zijn op het ogenblik van de aangifte.
  • Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht.

Procedure

De aanvraag voor het opstarten van een huwelijksdossier (vastleggen huwelijksdatum) kan gebeuren op de dienst burgerlijke stand of via e-loket van de woonplaats van één van de huwelijkskandidaten waar ook het huwelijk zal worden voltrokken.

Zodra je je aanvraag voor een huwelijk hebt ingediend, zal de dienst burgerlijke stand jullie huwelijksdossier samenstellen. Zodra dit volledig is, worden jullie uitgenodigd om de akte van huwelijksaangifte te komen ondertekenen. Deze aangifte kan minimum 15 dagen en maximum 6 maand voor het huwelijk ondertekend worden.

De dienst burgerlijke stand kan echter alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand.

Voor niet Belgen, al dan niet ingeschreven in onze bevolkings- of vreemdelingenregisters, hebben wij nog extra documenten nodig. Sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler. De dienst burgerlijke stand zal jullie alle informatie geven.

Bedrag

De kostprijs van een huwelijk is:

  • 25 euro voor het huwelijksboekje
  • 40 euro op zaterdagvoormiddag
  • 60 euro op zaterdagnamiddag
  • gratis voor een huwelijk op een weekdag

Alle administratieve stukken afgeleverd in België door een Belgische overheid zijn gratis. De kosten voor buitenlandse akten en attesten moet je zelf betalen.

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be