Uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus je eventuele strafrechterlijke verleden.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt enkel rekening gehouden met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het strafregister van de persoon. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Modellen

Er zijn drie soorten uittreksels.

Model 595 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

Model 596.2 vraag je aan om een activiteit uit te oefenen die valt onder een van volgende themagebieden:

 • opvoeding 
 • psycho-medisch-sociale begeleiding 
 • hulpverlening aan de jeugd 
 • kinderbescherming 
 • animatie van minderjarigen 
 • begeleiding van minderjarigen

Model 596.1 is een uittreksel om een activiteit of een beroep uit te mogen oefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.  Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een jachtverlof, voor taxichauffeurs, voor slijters van dranken, voor campinguitbaters…  Wij beschikken over een volledige lijst, en zullen nakijken of de activiteit of het beroep op deze lijst voorkomt.

Procedure

Je kan het aanvragen voor:   

 • jezelf (ook wanneer je afgeschreven bent naar het buitenland met een laatste adres in Sint-Amands of wanneer je geschrapt bent met een laatste adres in Sint-Amands; 
 • een andere persoon. Je moet wel beschikken over een geschreven volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de persoon; 
 • een overleden persoon met zijn/haar laatste adres in Sint-Amands, tot twee jaar na het overlijden (enkel door de bloedverwanten).

Je kan het aanvragen via de dienst burgerzaken. Afhankelijk van het gevraagde model bedraagt de wachttijd twee tot vijf werkdagen.

Indien je het aanvraagt via het e-loket, wordt het document thuis bezorgd.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart
 • volmacht + kopie identiteitskaart

Bedrag

Gratis

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be