Euthanasie, verklaring

Je kan tijdens je leven een wilsverklaring afleggen waarbij je aangeeft dat je wenst dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen (waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden) en eventuele vertrouwenspersonen.

Procedure

Je laat de wilsverklaring registreren bij je gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden op www.leif.be of afhalen bij de dienst burgerzaken.

Wanneer je je wilsverklaring inzake euthanasie ingevuld en afgegeven hebt aan de dienst burgerzaken, dan wordt je verklaring geregistreerd  in een centraal register en krijg je van deze registratie een bewijs mee.

Je kan een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geven bij je huisarts.

De wilsverklaring euthanasie blijft vijf jaar geldig en moet dus voor het verstrijken van die periode vernieuwd worden.

Wat meebrengen

  • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • kopie identiteitskaarten van de getuigen en eventuele vertrouwenspersonen

Bedrag

Gratis

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be