Elektronische identiteitskaart (eID)

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat een identificatiecertificaat waarmee je je identiteit kunt bevestigen wanneer je je eID in een kaartlezer steekt.

De chip bevat ook een handtekeningcertificaat (vanaf de leeftijd van 18 jaar) waarmee je een elektronische handtekening kunt plaatsen. 

Je kan de elektronische functies alleen gebruiken met je persoonlijke pincode.

Voorwaarden

Voor elke Belg vanaf 12 jaar.

Procedure

De identiteitskaart wordt uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Je identiteitskaart is 10 jaar geldig.  Voor de vernieuwing van je kaart ontvang je een uitnodiging. Minderjarige burgers dienen bij de aanvraag van een identiteitskaart vergezeld te zijn van een persoon die het ouderlijk gezag over hem/haar heeft.

Je meldt je aan bij de gemeente van je hoofdverblijfplaats. Drie tot vier weken na de aanvraag krijg je je codes thuisgestuurd. Hiermee ga je de kaart afhalen op het gemeentehuis.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover je gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je elektronische identiteitskaart:

 • je oproepingskaart
 • recente professionele pasfoto die aan de voorwaarden (fotomatrix) voldoet die op de oproepingskaart staan. Dezelfde foto van op de vorige identiteitskaart wordt niet aanvaard.
 • je huidige identiteitskaart. Als je je identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee

Bij het afhalen van je elektronische identiteitskaart:

 • je oude identiteitskaart of vervangingsattest van de politie
 • de codes die je thuis kreeg om je identiteitskaart af te halen
Bij het afhalen van een nieuwe identiteitskaart voor iemand anders moeten volgende documenten worden voorgelegd: 
 • de oude identiteitskaart /Bijlage 12
 • de PIN/PUK-codes van de nieuwe kaart
 • een volmachtformulier (te verkrijgen aan het onthaal in het gemeentehuis of te downloaden via de gemeentelijke website) getekend door de aanvrager en de afhaler.

Bedrag

17 euro

Spoedaflevering

 • Dringende levering (4 werkdagen) - € 94
 • Zeer dringende levering (3 werkdagen) - € 137,60

Meer info

http://eid.belgium.be/nl/

 

Burgerzaken

burgerzaken@sint-amands.be

052 39 98 86

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be