UiTborden

Elke Sint-Amands vereniging kan een aanvraag indienen voor het gebruiken van onze UiTborden (aankondigingspanelen) De UiTborden bevinden zich op verschillende plaatsen in onze gemeente.

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden
Wat?


Sint-Amandse verenigingen kunnen hun activiteiten of evenementen aankondigen op de infoborden van de gemeente.
De infoborden zijn opgesteld op volgende locaties:
- Begraafplaats (Meir) Oppuurs
- Sporthal (Sportlaan) Sint-Amands
- Spoorweg (M. Massinstraat) Sint-Amands
- Parking Noord (E. Verhaerenstraat) Sint-Amands
- N17 (Kruispunt Breutheide) Lippelo


Wie ?

De aanvragende vereniging moet erkend zijn via het ondersteuningsreglement, goedgekeurd op 24 juni 2014 door de gemeenteraad.


Welke publicaties?


De gepubliceerde evenementen moeten openbaar zijn.


Aanvragen?

Evenementen die gepubliceerd worden, moeten minstens één week voor publicatie overgemaakt worden aan de gemeentelijke communicatiedienst (via infobord@sint-amands.be)
Contact communicatiedienst: 052 39 98 64.
Het evenement mag pas gepubliceerd worden na toelating door de communicatiedienst. Aanvragen voor evenementen over een langere periode zijn toegelaten; gelieve de periode te vermelden bij de aanvraag.
Volgende publicaties zijn niet toegelaten: beledigende, politieke, religieuze of commerciële boodschappen.
De te vermelden gegevens bij de aanvraag zijn:
- Naam organisator (of vereniging)
- Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de verantwoordelijke voor de publicatie (V.U.)
- Naam van het evenement dat wordt gepubliceerd
- Aard van het evenement dat wordt gepubliceerd
- Aanvangsdatum evenement + einddatum evenement
- Aanduiding van de infoborden waarop de publicatie zal geplaatst worden
- Tekst die gepubliceerd zal worden op het infobord


Borden?


De borden (afmeting: 250 cm breed x 21 cm hoog x 1 cm dikte) worden aangekocht door de aanvrager.
De aanvragende organisatie plaatst, belettert en verwijdert de borden zelf.
De organisatie mag borden plaatsen op de infopanelen van de drie deelgemeenten (Oppuurs, Lippelo en Sint-Amands)
Organisaties mogen zelf geen borden van andere organisaties verwijderen.
Evenementen mogen ten vroegste drie weken voor aanvang gepubliceerd worden.
Maximaal één bord per evenement per infobord.
De publicatie wordt uiterlijk één week na het evenement weggehaald door de organisator.

 

Dienst Onthaal
052 39 98 60
onthaal@sint-amands.be

 

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be