Heemkunde

Heverstam

De Heemkundige verzamelkring van Sint-Amands. Het doel van Heverstam is het verzamelen en bijeenbrengen van alle mogelijke elementen en attributen die betrekking hebben op het dagelijkse leven in Sint-Amands. De meeste en voornaamste aandacht gaat hierbij naar gewone mensen, opmerkelijke en pittoreske figuren uit het dorpse leven naast allerlei gebeurtenissen, verenigingen, beroepen en plaatsen uit het heden en het verleden. Zowel beeldmateriaal, geschriften, anekdotes, krantenknipsels en affiches worden verzameld.

Heverstam wil de gewone mens en zijn manier van leven in de belangstelling plaatsen.

Meer info

Familiekunde/genealogie

In de zoektocht naar je verleden kan deze website je ongetwijfeld verder op weg helpen.

Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant

De vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant verdiept zich in de lokale geschiedenis en wil deze kennis  via allerlei publicaties, jaarboeken, tijdschriften verder verspreiden. Dit historisch onderzoek beperkt zich niet tot de heemkunde, maar handelt ook over de algemene geschiedenis, genealogie, archeologie, kunstgeschiedenis en literatuur.

Archief en documentatie van de heemkundige kring is voor iedereen beschikbaar in haar leeszaal De Casteleyn, Wolfgang d'Urselstraat 5 in Hingene. Deze leezaal is elke zaterdagvoormiddag open tussen 8.30 u. en 12.30 u.

Zo is o.a. het regionaal krantenarchief vanaf 1860 digitaal raadpleegbaar. Maar nog uitzonderlijker vormt de toegang tot de archiefstukken van het privéarchief van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde op het kasteel van Bornem. Via DIGIKAB (Digitaal Kasteelarchief Bornem) kan je opzoekingen verrichten in cijns- en landboeken tot in de Middeleeuwen.

Meer info

 

Cultuur
052 39 98 62
cultuurdienst@sint-amands.be

 

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be