werken - www.sint-amands.be

Werken Kapellelaan

Het plaatsen van de rioleringsbuizen in de Kapellelaan is beëindigd net voor het bouwverlof in juli. Begin september start de aannemer met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de onderlaag voor het asfalt. Het plaatsen van deze onderlaag is gepland voor midden oktober.

Info
Dienst werken en mobiliteit
052 39 98 71

Werken Kerkhofdries

De aannemer startte midden augustus met het plaatsen van de klinkers in de Kerkhofdries. Eind september wordt de Kerkhofdries opengesteld voor verkeer. In de Emmanuel Rollierstraat en de Buisstraat wordt het parkeerverbod opgeheven en voeren we terug eenrichtingsverkeer in.

Info
Dienst werken en mobiliteit
052 39 98 71

Werken Sportlaan - Leerlooierslaan

Na het bouwverlof startte de aannemer met het plaatsen van de riolering in de Sportlaan en Leerlooierslaan. Tegen eind september zou deze riolering geplaatst moeten zijn. Van begin oktober tot half november voert de aannemer hier zijn voorbereidende werken uit voor het plaatsen van de onderlaag van het asfalt en de klinkerwerken. Het einde van deze werken is voorzien eind november. Deze planning is onder voorbehoud van weer- en onvoorziene omstandigheden.

Info
Dienst werken en mobiliteit
052 39 98 71

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be