college, - www.sint-amands.be

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, OCMW-voorzitter en schepenen. De schepenen en burgemeester maken deel uit van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op dinsdagvoormiddag. Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden ervan worden verkozen door de gemeenteraad. Op hun beurt kiezen de leden van de Raad de voorzitter en het Vast Bureau.

Deze vergadering draagt als hoogste bestuursorgaan van het OCMW een ruime verantwoordelijkheid: de belangrijkste beslissingen worden dan ook door de Raad genomen. De Raad beslist onder meer over de richting die het OCMW wil uitgaan, de oprichting van nieuwe diensten, de personeelsformatie enz.

Het beheer van de goederen en het patrimonium ligt ook grotendeels bij de Raad.

De Raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed en volgt de financiële situatie van het OCMW nauwgezet op.

 

Burgemeester - voorzitter

Koen Van den Heuvel (CD&V - Team Koen)

Leemgaard 18 – 2870 PUURS-SINT-AMANDS

GSM 0476 74 99 57
MAIL koen.vandenheuvel@puursam.be


Schepenen

Yvo VAN DAMME                                                                    CD&V-teamkoen

Sint-Katharinastraat 70 – 2870 PUURS-SINT-AMANDS

GSM 0475 69 81 82
MAIL yvo.vandamme@puursam.be

Hilde VAN DER POORTEN                                                      CD&V-teamkoen

Dorpshart 50 bus 111 – 2870 PUURS-SINT-AMANDS

GSM 0479 96 05 96

MAIL hilde.vanderpoorten@puursam.be

Els DE SMEDT                                                                        CD&V-teamkoen

Buisstraat 150 – 2890 PUURS-SINT-AMANDS

GSM 0498 193791 
TEL 052 330330 
MAIL Els.desmedt@puursam.be

Alex GOETHALS                                                                     CD&V-teamkoen

Kaardijk 105 – 2870 PUURS-SINT-AMANDS

GSM 0477 65 57 03
TEL 038660908
MAIL alexgoethals@hotmail.com

Ann-Marie MOREL                                                                  CD&V-teamkoen

MAIL annmarie.morel@puursam.be

Ronny TOURNE                                                                      CD&V-teamkoen

Schaafstraat 114 – 2870 PUURS-SINT-AMANDS

GMS 0477 73 57 93
MAIL ronny.tourne@puursam.be

Raf DE BLAISER                                                                     CD&V-teamkoen

Keten 30 A – 2890 PUURS-SINT-AMANDS

GSM 0475654085 
MAIL raf.deblaiser@puursam.be / raf.de.blaiser@telenet.be

Peter VAN HOEYMISSEN                                                       CD&V-teamkoen

Pastoor Ceulemansstraat 1 – 2890 PUURS-SINT-AMANDS

GSM

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be