Speelstraten

 

Wist je dat je in de vakantie in enkele straten van onze gemeente op straat mag spelen? Deze straten zijn delen van de openbare weg die op vaste tijdstippen worden afgesloten en voorbehouden zijn voor spelende kinderen.

Een speelstraat geeft kinderen ruimte. Door de straat tijdelijk en tijdens bepaalde uren autovrij te maken komt er ruimte voor spel, ontspanning, ontmoeting, buurtvorming...
Dankzij een speelstraat kunnen kinderen zich ontplooien, samen spelen, speelgoed delen... op straat, maar binnen een duidelijk kader.

Voorbeelden uit het verleden zijn Smissen in Sint-Amands en Nijven en de Meirstraat in Oppuurs.

Wat kan wel/niet?

Interessant om weten is dat je in een speelstraat de hele breedte van de weg mag gebruiken om te spelen. Wat meer is: je mag speelinfrastructuur plaatsen op straat (skatetoestellen etc.). Voor één keer hebben spelende kinderen voorrang!

Per straat is er een straatverantwoordelijke die ervoor zorgt dat de borden om de straat af te sluiten, geplaatst en weggenomen worden op de uren dat de kinderen op straat mogen spelen (9 u. tot 18 u.)

In deze straat mogen auto's en andere motorvoertuigen enkel stapvoets rijden. In een speelstraat mag je enkel in de straat rijden als je er woont of als je garage in deze straat ligt. Prioritaire voertuigen (bijvoorbeeld brandweer, ziekenwagen ...) mogen, indien nodig, ook in de straat.

De kandidaat-speelstraat

Een kandidaat-speelstraat is een straat waar je maximum 50 km per uur mag rijden. De straat ligt in een wijk met een overheersend woonkarakter. Er mag geen doorgaand verkeer zijn en de straat mag ook geen doorgang zijn voor openbaar vervoer.

Hoe aanvragen?

Speelstraten komen er enkel als de bewoners zelf initiatief nemen om van hun straat een speelstraat te maken. Dit zorgt ervoor dat het idee van de speelstraat door de buurtbewoners wordt gedragen. Het gemeentebestuur en de jeugddienst vervullen enkel de regisseursrol.

Hoe ga je precies te werk?

Allereerst dien je een aanvraag in bij het gemeentebestuur, met in bijlage de handtekeningen van alle straatbewoners (naam, adres, handtekening).

Hierna zal advies gevraagd worden aan de verkeerscel van de politie en na bespreking op het college van burgemeester en schepenen, krijg je een antwoord. Indien de aanvraag werd goedgekeurd neemt de dienst werken en mobiliteit contact op met de straatverantwoordelijke om de nodige borden te komen plaatsen.

Dienst samenleving
jeugddienst@sint-amands.be
tel. 052 39 98 77Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be