Publiciteitsborden

Voor het plaatsen van publiciteitsborden is steeds toestemming van het college van burgemeester en schepenen vereist.
Een aanvraag daartoe gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website ten minste twee maanden voorafgaand aan het evenement. Bij de aanvraag maakt de organisator duidelijk of deze kleine (<A2) en/of grote (>A2) publiciteitsborden wil plaatsen.
 
Een klein publiciteitsbord is niet groter dan het formaat A2. De organisator mag de kleine aankondigingsborden, na toestemming te hebben bekomen, plaatsen op het openbare en/of private domein. Hierbij dient een zekere spreiding te worden gerespecteerd: het maximaal aantal kleine aankondigingsborden per activiteit en per straat is beperkt tot 6.
 
Een groot publiciteitsbord is groter dan het formaat A2. De aanvrager maakt een lijst op met de locaties op het openbaar en/of private domein waar hij/zij de aankondigingsborden wenst te plaatsen en bezorgt deze, bijgevoegd bij zijn/haar aanvraag en met vermelding van de afmetingen, aan dienst onthaal. Het gemeentebestuur zal op basis van de grootte van de borden en de gewenste locaties, al dan niet toelating verlenen.
 

Voorwaarden

  • Publiciteitsborden mogen slechts geplaatst worden wanneer deze de zichtbaarheid en veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang brengen. De organisator zorgt ervoor dat de borden op een veilige manier worden geplaatst. Hij/zij voert controles uit op alle borden opdat gevaarlijke situaties voorkomen worden.
  • Ieder bord dient minstens de vermelding en/of contactgegevens van de organisator te bevatten
  • Borden moeten zelfstandig geplaatst worden op een aparte steun of drager. Zij mogen niet worden bevestigd aan bomen, verkeersborden, verkeerspalen of andere nutsvoorzieningsmaterialen.
  • Borden mogen ten vroegste 3 weken voor aanvang van het evenement waarvoor men promotie voert, worden geplaatst.
  • Publiciteitsborden dienen te worden verwijderd binnen de acht dagen na het evenement. Zo niet, worden alle kosten voor het opruimen en verwijderen door de gemeentediensten ten laste gelegd van de overtreder en kan een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd.
  • Voor het plaatsen van publiciteitsborden op privé terrein is tevens de toestemming van eigenaar vereist.
  • Voor het plaatsen van publiciteitsborden langsheen de gewestweg N17 is tevens de toestemming vereist van de afdeling Wegen & Verkeer - District Puurs nodig. Deze dient men zelf aan te vragen. Contactgegevens: District 112 Puurs, Rijksweg 26, 2870 Puurs. (03/860 01 20 of wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be).

 

Dienst onthaal
052 39 98 60
onthaal@sint-amands.be

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be