Inschrijvingsgelden reductievoorwaarden

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de reductievoorwaarden bij het inschrijvingsgeld aan de academie muziek, woord en dans.

Meer info kan u verkrijgen op het secretariaat van de academie.

uitkeringsgerechtigde voltijds werklozen (origineel afgestempeld attest VDAB van september)

leefloners (attest OCMW/sociaal huis)

mindervaliden / gehandicapten

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen

Volwassenen 

  • een inkomenvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
  • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

Jongeren en jongvolwassenen 

  • verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

 

residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI

gezinskorting voor samenwonenden bij inschrijving 2de lid van het gezin, niet voor volwassenen (bewijs samenwoning september).

personen ten laste van een werkloze, leefloner, mindervalide of politiek vluchteling (officieel attest personen ten laste maand september en op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn). 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be