Dorpshuis De Leeuw

Het dorpshuis De Leeuw vind je in de Emile Verhaerenstraat 71, Sint-Amands.

Het dorpshuis beschikt over:

  • 1 ontmoetingsruimte (zolderruimte) met ingerichte tooginstallatie voor max. 50 personen
  • 1 feestzaal (grote zaal)  voor ca. 150 personen met podium
  • 1 cafetaria met ingerichte tooginstallatie

 

Reservaties en inlichtingen

Inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij dienst onthaal onthaal@sint-amands.be

Reservaties kunnen ingediend worden via onze webshop Ook de beschikbaarheid kan via de webshop geraadpleegd worden.

 

Bedrag

Omschrijving

Ontmoetingsruimte Grote zaal

Particulieren

€ 50 per dag

€ 100 per dag

Gemeentelijk erkende adviesraden (voor activiteiten die kaderen binnen hun normale werking)

gratis

gratis

Verenigingen

€ 15 per dagdeel
€ 25 per dag
€ 150 abo. max. 26x
€ 250 abo. max. 52x

€ 50 per dag
€ 300 abo. max. 26 dagen
€ 500 abo. max. 52 dagen

Toelichtingen:

  • Dagdeel is per blok van 4 u.
  • Alle tarieven zijn incl. BTW, billijke vergoeding (niet SABAM), gebruik van aanwezige meubilair, verbruik van gas, elektriciteit en water.
  • Alle tarieven zijn inclusief reinigen van de lokalen.
  • De verschuldigde retributies dienen vooraf betaald door storting, ten laatste 14 werkdagen na de toezegging, zo niet vervalt de aanvraag.
  • De annulering van de reservatie door de gebruiker moet gebeuren ten minste 1 week voor de geplande activiteit. Bij annulering tot één week voor de activiteit en bij niet-aanvaarde motivatie door het college van burgemeester en schepenen, zal de gebruiker 50 % van de retributiesom dienen te betalen tot dekking van de reservatie- en administratieve kosten. Bij annulering tot minder dan één week blijft de totale retributiesom verschuldigd, behoudens overmacht te beoordelen door het college van burgemeester en schepenen.
  • Wanneer het niet-naleven van één van de bepalingen uit het huishoudelijke reglement zorgt voor werklast voor de gemeentelijke diensten, dan behoudt het gemeentebestuur zich het recht om in evenredigheid met het aantal gepresteerde werkuren een boete aan de huurder aan te rekenen a rato van € 40 per uur.

 

Dienst Onthaal
052 39 98 60
onthaal@sint-amands.be

 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be