Vrije tijd

Vrije tijd

Aankoopsuggesties bib

De bib koopt wekelijks nieuwe boeken aan. Laat ons weten welk materiaal (boek, tijdschrift, stripreeks, ...) jij nog mist in onze bibliotheek.

Aanplakborden en -zuilen

Het aanplakken van affiches op de openbare plakborden en -zuilen.

Aanvraag lidmaatschap adviesraad sport

Formulier om het lidmaatschap bij de gemeentelijke adviesraad voor sport (sportraad) aan te vragen.

Aanvraag tot erkenning sportclub

Formulier om een sportclub (opnieuw) te laten erkennen als sportclub waardoor deze in aanmerking komt voor subsidiëring, logistieke ondersteuning en gebruik van de gemeentelijke infoborden.

Aanvraag voor subsidiëring sportclub

Formulier voor het aanvragen van sportsubsidies:

Adviesraad voor sport

De adviesraad voor sport (gemeentelijke sportraad) heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven in het algemeen te bevorderen en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de gemeente te stimuleren. De concrete doelstelling zijn o.m. de volgende:

Animatorenwerking

Word je 16 en heb je zin om met kinderen bezig te zijn? Dan is animator worden misschien iets voor jou.

 

Avonturensportweek

Regionale avonturensportweek

Beheersorgaan bibliotheek - gemeenschapscentrum de Nestel

Het beheersorgaan van bibliotheek en het gemeenschapscentrum heeft als taak de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum.

Bib aan huis

Je kan niet meer naar de bib? Dan komt de bib naar jou!

 

Buurtsubsidie

Wil je graag samen met je buren een feest organiseren om elkaar nog beter te leren kennen? Tof! De gemeente wil zulke initiatieven ondersteunen en geeft hiervoor buurtsubsidies. Elke buurt die een feestje wil organiseren kan rekenen op een cheque van 100 euro. Daarnaast kan je gemeentelijk materiaal lenen zoals podiumelementen, signalisatieborden, stoelen, bekers, tafels, tentjes, enzovoort. De ondersteuning geldt enkel voor Sint-Amandse buurtcomités die openstaan voor alle bewoners van een bepaalde wijk of straat.

Collectie kinderen en jeugd

Wat vind je in de jeugdafdeling?

Collectie volwassenen

Wat vind je in de bib?

Contactgegevens jeugdverenigingen

Alle contactgegevens van de lokale jeugdwerkinitiatieven verzameld.

Dans

De danslessen in GC De Nestel worden georganiseerd door de Academie Muziek Woord en Dans van de gemeente Bornem. Het doel is om iedereen te inspireren om zich maximaal te ontplooien binnen de dans. De lessen worden gedoceerd door professionele en gediplomeerde danspedagogen die over de nodige ervaring beschikken en die zich op regelmatige basis bijscholen.


Dorpsgedichten

Sint-Amands is een dorp van water en woord. Bekende dichters woonden hier en schreven tal van gekende gedichten.

Dorpshuis De Leeuw

Het dorpshuis De Leeuw vind je in de Emile Verhaerenstraat 71, Sint-Amands.

Erkenningsreglement voor sportclubs

Erkenningsreglement voor sportclubs.

Evenement organiseren

Wens je zalen, materialen, parkeerverbodsborden, promotie en andere zaken aan te vragen? Vul dan het volgende formulier in.

Feestzaal De Baronie

Feestzaal De Baronie van Oppuurs vind je in Oppuursdorp 48.

G-Sport

G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun eigen niveau te sporten in een reguliere sportclub. Meestal sporten G-sporters in een apart team binnen de club, maar soms sporten ze gewoon samen met leden zonder handicap.

Gemeenschapscentrum de Nestel

De gemeente Sint-Amands toverde de voormalige GUMA-fabriek om tot een Gemeenschapscentrum waar jong en oud zich thuis voelen. Het gemeenschapcentrum werd gedoopt tot GC de Nestel, een benaming die eer doet aan het verleden van de GUMA-fabriek, maar eveneens vooruit kijkt. 

Gratis sportverzekering voor socio-culturele verenigingen

Gratis sportverzekering aan te vragen door socio-culturele verenigingen voor éénmalige sportactiviteiten of evenementen.

Heemkunde

  1. Heverstam
  2. Familiekunde/genealogie
  3. Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met erkende jeugdwerking

Impulssubsidiereglement voor sportclubs met een erkende jeugdwerking ter bevordering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders.

Inleverbus

Normaal lever je je materialen binnen in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Lukt dit niet, dan kan je buiten de openingsuren gebruik maken van de inleverbus.

 

Inschrijvingsgelden reductievoorwaarden

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de reductievoorwaarden bij het inschrijvingsgeld aan de academie muziek, woord en dans.

Meer info kan u verkrijgen op het secretariaat van de academie.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be