Jeugdraad

Wat is de jeugdraad?
 
De jeugdraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. Het heeft de taak het gemeentebestuur te adviseren omtrent alles wat kinderen en jongeren aanbelangt.
 
Wie neemt deel aan de jeugdraad?
 
De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden uit de erkende jeugdverenigingen, alsook individuele jongeren. De jeugdconsulent en de schepen bevoegd voor jeugd wonen de vergaderingen bij als waarnemende leden.
 
Waar en wanneer gaat de jeugdraad door?
 
De algemene vergadering van de jeugdraad komst minstens 4 keer per werkjaar samen, meestal op een donderdagavond. De vergaderingen gaan afwisselend door in de lokalen van de verschillende Sint-Amandse jeugdwerkinitiatieven.
 
Interesse?
 
Ben je tussen 16 en 35 jaar oud en spreekt het jeugdraadgebeuren jou aan? Neem dan zeker contact op met de jeugddienst, bij voorkeur voor de start van het nieuwe jeugdwerkjaar.
 
Dienst samenleving
jeugddienst@sint-amands.be
tel. 052 39 98 77
 

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be