Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Hemelrijken 3D

Sevim Boynuince diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over:
- Regularisatie bouw van burelen en sanitair in opslagplaats, het plaatsen van een koelcel, het wijzigen van de voorgevel.
- Het opsplitsen van het magazijn, het aanbrengen van een poort en deur in de zijgevel en het gedeeltelijk verharden van de zijtuinstrook.

De aanvraag heeft als adres Hemelrijken 3D te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 432/F/deel.

Op 26 juni 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken 
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0017 of OMV_2018019731.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Lippeloseweg 64

Gunter Leon diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van een veranda.

De aanvraag heeft als adres Lippeloseweg 64 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 144 C.

Op 26 juni 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken 
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0016 of OMV_2018040759.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Provincialeweg 10

ETN. J. MAES diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een onbemand tankstation.

De aanvraag heeft als adres Provincialeweg 10 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, nr. 942H.

Op 19 juni 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken 
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0010 of OMV_2018019161.

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be