Bekendmaking meldingsakte – Scheldelaan 14

Reinhilde Van Roy heeft een melding ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van een veranda.

De aanvraag heeft als adres Scheldelaan 14 te 2890 Sint-Amands, en met als kadastrale ligging afd. 1 sectie B nr. 394Z4.

Op 7 augustus 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van de melding.

Je kan de aktename komen inkijken bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig artikel 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 kalenderdagen die ingaat op de dag na de datum van betekening van de beslissing of op de dag na de kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0054 of OMV_2018088489.

Bekendmaking openbaar onderzoek: plan-MER watergevoelige open ruimtegebieden (plan-MER WORG)

Het Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning heeft een procedure opgestart voor het opstellen van plan-MER WORG (watergevoelige open ruimtegebieden).

De kennisgeving over de milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden kan je vanaf 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 komen inkijken bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving-RO, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands, tijdens de openingsuren: elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u. Het dossier is eveneens raadpleegbaar op de website van de dienst MER (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank) onder het nr. PL0256.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je schriftelijk opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER WORG’ in de titel);
  • via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands.

Na de terinzagelegging zal de dienst Mer een beslissing nemen aangaande de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellen van het plan-MER.

Bekijk hier het plan van Sint-Amands en de milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden. De volledige plannenbundel kan je terug vinden op de website van de dienst MER (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank) onder het nr. PL0256.

Bekendmaking meldingsakte - Meir 93B

Geert Schampaert - Rita Verschueren hebben een melding ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over: het verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Meir 93B te 2890 Sint-Amands, en met als kadastrale ligging afd. 2 sectie A nr. 81F.

Op 22 mei 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van de melding.

Je kan de aktename komen inkijken bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig artikel 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 kalenderdagen die ingaat op de dag na de datum van betekening van de beslissing of op de dag na de kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0023 of OMV_2018045878.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Voortstraat 32

Kathleen Chris Vanderheyden diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. 
Kort omschreven gaat het over: het kappen van vijf bomen.

De aanvraag heeft als adres Voortstraat 32 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie B, nr. 371P.

Op 8 mei 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken 
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0005 of OMV_ 2018015566.

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be