Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning - Maalderstraat 18

Tim De Smet, met als adres Maalderstraat 18 te 2890 Sint-Amands, diende bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag tot omgevingsvergunning in voor stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over: het afbreken van de bestaande woning en het bouwen van een vrijstaande woning.

De aanvraag is gelegen Maalderstraat 18 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, nr. 975A en 975 C.

Je kan deze aanvraag komen inkijken vanaf 11 juni 2018 tot en met 10 juli 2018
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.
- een deel van het dossier kan je ook bekijken via het omgevingsloket.
Gedurende die periode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan
- per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0018 of OMV_2018047187.

 

Bekendmaking meldingsakte – Bronbemaling Buisstraat

Wegeplant N.V. heeft een melding ingediend voor milieu-ingedeelde activiteiten.

De aanvraag betreft het plaatsen en exploiteren van een tijdelijke bronbemaling (melding klasse 3) en heeft als adres Buisstraat te 2890 Sint-Amands.

De toepasselijke indelingsrubriek van de VLAREM-indelingslijst is:

NIEUW: 53.2.2°a):  tijdelijke bronbemaling met een max. jaardebiet: 25 000 m3/jaar voor beperkte grondwaterverlaging (niveau tot -3 m) voor rioleringswerken in opdracht van PIDPA.

Op 29 mei 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van de melding.

Je kan de aktename komen inkijken van 01.06.2018 tot en met 30.06.2018 bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig artikel 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 kalenderdagen die ingaat op de dag na de datum van betekening van de beslissing of op de dag na de kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

De termijn voor derden om beroep aan te tekenen tegen de aktename is ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen, die ingaat de dag na de startdatum van de aanplakking.

Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0030 of OMV_2018058442 en inrichtingsnummer: 20180516-0009

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning - Patronaatstraat zn

Landmeter - expert Jo Gosseye met als adres Brusselsestraat 43 te 9660 Brakel en Verhaeghe Wim, met als adres Wilgenlaan  39 te 8610 Kortemark, dienden bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag van omgevingsvergunning in tot het bijstellen van een verkaveling.

Kort omschreven gaat het over: bijstelling van een vergunde verkaveling.

De aanvraag is gelegen Patronaatstraat zn te 2890 Sint-Amands, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, nr. 333K.

Je kan deze aanvraag komen inkijken vanaf 6 juni 2018 tot en met 5 juli 2018
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.
- een deel van het dossier kan je ook bekijken via het omgevingsloket.

Gedurende die periode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan
- per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands
- digitaal via het omgevingsloket

Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0019 of OMV_2018034478.

Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.

Termijn openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.

Inkijken dossier

- Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, 1000 Brussel
van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9 u. tot 17 u.
Hou er rekening mee dat de kantoren gesloten zijn op 11 juli.
- In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen kan je het dossier inkijken na telefonische afspraak op 03 224 62 10.
- Het dossier kan je ook raadplegen op de website van het agentschap.

Opmerkingen en bezwaren

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kan je, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, indienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Infobrochure inventaris bouwkundig erfgoed
Affiche openbaar onderzoek

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Kuitegemstraat 27

Lab vzw diende een aanvraag in voor stedenbouwkundige handelingen. 

Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van containerklassen en het vellen van enkele hoogstammige bomen.

De aanvraag heeft als adres Kuitegemstraat 27 te 2890 Sint-Amands, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 678 H.

Op 29 mei 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning.

Je kan deze beslissing komen inkijken 
- bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Wens je een beroep in te stellen tegen deze beslissing, bezorg je jouw beroepsschrift
- per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, dienst omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- digitaal via het omgevingsloket
Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0004 of OMV_2018007695.

  • 1
  • 2

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be