Beheersorgaan bibliotheek - gemeenschapscentrum de Nestel

Het beheersorgaan van bibliotheek en het gemeenschapscentrum heeft als taak de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum.

Het gemeenschapscentrum is de culturele infrastructuur die door de gemeente beheerd wordt met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Voor gemeente Sint-Amands gaat het om de lokalen van dorpshuis De Leeuw en de lokalen op de site van GC de Nestel.

 

Leden van het beheersorgaan

 • De Donder Robby
 • De Wilde Bart, voorzitter
 • Hiel Christy
 • Jacobs Jan
 • Michielsens Mario, diensthoofd/coördinator GC de Nestel
 • Van Gool Jan
 • Veyt Jan
 • Wezenbeek Tom
 • Van Lint Maria
 • De Smedt Els, schepen voor cultuur
 • De Schutter Bart, schepen voor bibliotheek
 • Wils Lydie, bibliothecaris

Deel dit artikel

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be