Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
13-11-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
14-11-2017
09:00 - 12:00
woensdag
15-11-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
16-11-2017
09:00 - 12:00
17:30 - 19:00
vrijdag
17-11-2017
09:00 - 12:00

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
(ruimtelijke ordening en milieu)
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

BEHAAG… Natuurlijk!

Natuurpunt pakt, in samenwerking met de gemeente opnieuw uit met de campagne “Behaag… Natuurlijk”.

Er worden verschillende streekeigen pakketten aangeboden.
De prijzen van de pakketten liggen door de massale samenaankoop veel lager dan de marktprijs.
Bovendien leert de ervaring ons dat de boomkweker zeer degelijk plantmateriaal levert.
De voordelen van inheems groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn talrijk. Inheemse en autochtone bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor jouw portemonnee.

Hoe bestellen?
Heel eenvoudig! De brochure met bestelformulier vind je aan onze onthaalbalie of kan je hier downloaden.
Bestellen en betalen doe je ten laatste op vrijdag 27 oktober.

Subsidie voor kleine landschapselementen
Bij de dienst leefomgeving kan je een subsidie aanvragen voor aanplantingen in agrarisch gebied. Je kan het subsidiereglement hier terugvinden of telefonisch aanvragen op het nummer 052 39 98 78.

Verkaveling met zes percelen grond (Heikant)

De gemeenteraad van Sint-Amands besliste in vergadering van 23 juni 2015 over gaan tot het openbaar verkopen van de “verkaveling met zes percelen bouwgrond, gelegen Heikant”.

Deze percelen bouwgrond zullen aangeboden worden tijdens twee zitdagen:

Instel:  13 september 2017 om 15 u.

Definitieve toewijs: 17 oktober 2017 om 15 u.
In dorpshuis De Leeuw, te 2890 Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 71.

Het betreft hier zes percelen:

Lot 1: perceel voor halfopen bebouwing: 502,51 m²

Lot 2: perceel voor gesloten bebouwing: 351,36 m²

Lot 3: perceel voor gesloten bebouwing: 348,49 m²

Lot 4: perceel voor gesloten bebouwing: 345,56 m²

Lot 5: perceel voor gesloten bebouwing: 342,67 m²

Lot 6: perceel voor halfopen bebouwing: 468,18 m².

Zijnde de zes loten bouwgrond uit de goedgekeurde verkaveling met referte 5.00/12034/1140212.1, vergund door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar te Antwerpen op 12 augustus 2016. Beschikbaarheid: onmiddellijk na betaling kosten en koopsom. Blanco bodemattesten d.d. 28/04/2017.

Bijkomende inlichtingen bij Notaris Ann De Block, te Sint-Amands (052 33 30 46 - stijn@notarisanndeblock.be)

Je kan dit pand ook terugvinden via volgende link:

http://www.immoweb.be/nl/Global.Estate.cfm?IdBien=7082591&x=11&y=10

Werken Jan Van Droogenbroeckstraat - Heidestraat

In juli startte Eandis met de voorbereidende werken in de Jan Van Droogenbroeckstraat en de Heidestraat. De aannemer start eind september met de rioleringswerken in de Jan Van Droogenbroeckstraat en de Heidestraat (tot huisnummer 100).
Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2018.

Info
Dienst werken en mobiliteit
052 39 98 71

Werken Kerkhofdries

De aannemer startte midden augustus met het plaatsen van de klinkers in de Kerkhofdries. Eind september wordt de Kerkhofdries opengesteld voor verkeer. In de Emmanuel Rollierstraat en de Buisstraat wordt het parkeerverbod opgeheven en voeren we terug eenrichtingsverkeer in.

Info
Dienst werken en mobiliteit
052 39 98 71

Werken Sportlaan - Leerlooierslaan

Na het bouwverlof startte de aannemer met het plaatsen van de riolering in de Sportlaan en Leerlooierslaan. Tegen eind september zou deze riolering geplaatst moeten zijn. Van begin oktober tot half november voert de aannemer hier zijn voorbereidende werken uit voor het plaatsen van de onderlaag van het asfalt en de klinkerwerken. Het einde van deze werken is voorzien eind november. Deze planning is onder voorbehoud van weer- en onvoorziene omstandigheden.

Info
Dienst werken en mobiliteit
052 39 98 71

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be