Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
21-01-2019
13:30 - 16:00
dinsdag
22-01-2019
09:00 - 12:00
woensdag
23-01-2019
13:30 - 16:00
donderdag
24-01-2019
16:00 - 19:00
vrijdag
25-01-2019
13:30 - 16:00

Gewijzigde openingsuren

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

03 203 2700
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Bekendmaking meldingsakte - Bronbemaling Calleboutstraat 14, 2890 Sint-Amands

Cleemput Steven, Loodsdreef 9, 9140 Temse en Van Doorslaer Celien, Hoekstraat 8, 2890 Sint-Amands hebben een melding ingediend voor milieu-ingedeelde activiteiten.

De aanvraag betreft een bronbemaling voor het graven van een fundering/kelder (melding klasse 3) en heeft als adres Calleboutstraat 14 te 2890 Sint-Amands.

De toepasselijke indelingsrubriek van de VLAREM-indelingslijst is:

NIEUW: NIEUW: 53.2.2.a) bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van: maximaal 13 440 m3 per jaar

Je kan de aktename komen inkijken van 28.12.2018 tot en met 26.01.2019 bij de gemeentelijke dienst leefomgeving, Livien Van der Looystraat 10 te Sint-Amands. Je kan hier elke werkdag terecht van 9 u. tot 12 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16 u.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig artikel 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 kalenderdagen die ingaat op de dag na de datum van betekening van de beslissing of op de dag na de kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

De termijn voor derden om beroep aan te tekenen tegen de aktename is ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen, die ingaat de dag na de startdatum van de aanplakking.

Vermeld steeds het dossiernummer: OMV/2018/0109 of OMV_2018137850 en inrichtingsnummer: 20181113-0038

Gemeentehuis Sint-Amands

Maandag 13.30 u. - 16 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 13.30 u. - 16 u.
Donderdag 16 u. - 19 u.
Vrijdag 13.30 u. - 16 u.  

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 03 203 2700 / e-mail info@puursam.be