Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
16-10-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
17-10-2017
09:00 - 12:00
woensdag
18-10-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
19-10-2017
09:00 - 12:00
17:30 - 19:00
vrijdag
20-10-2017
09:00 - 12:00

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
(ruimtelijke ordening en milieu)
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Bekendmaking openbaar onderzoek van een omgevingsvergunning (B.V.B.A. VDP Minicontainers)

De aanvraag is ingediend door B.V.B.A. VDP Minicontainers, Fok 22A, 2890 Sint-Amands bij de Deputatie van de provincie Antwerpen voor het perceel gelegen te Fok 22B, 2890 Sint-Amands met kadastrale gegevens:
1e afdeling sectie B 875K – dossiernr. OMV/2017005419

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- het aanleggen van een betonverharding incl. hemelwateropvangput met als functie het stallen van containers.
De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een containerpark, met:
- de opslag van 116 ton niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.2.)
- de opslag van 45 ton groenafval (2.2.1.d.1.)
- de opslag van 19 ton asbest (2.2.1.e.3.)
- handmatig knippen, snijden en strippen van elektriciteitskabels en de bijhorende opslag in twee containers van 5 ton (2.2.2.b.1.).

De vergunde verdeelslang en opslag van 5 000 l mazout zullen niet langer worden geëxploiteerd.

De aanvraag bevat een vraag tot afwijking van de verplichting tot het aanleggen van een 5 m breed groenscherm rondom de inrichting (art. 5.2.1.5.§5), dit zoals aangetoond op het inplantingsplan (bestendiging bestaande vergunde toestand).

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
- de opslag en sortering van 151 ton niet gevaarlijke afvalstoffen in een bunker van 100 ton, negen containers van elk 5 ton, een container van 6 ton (2.2.1.c.2.)
- de opslag en sortering van 50 ton groenafval in een container van 20 ton (2.2.1.d.1.)
- de opslag en sortering van 20 ton asbest in een container van 20 ton (2.2.1.e.3.)
- het handmatig knippen, snijden en strippen van elektriciteitskabels en de bijhorende opslag in twee containers van 5 ton (2.2.2.b.1.);

De procedure is gestart op 15 september 2017.

Gegevens van de bevoegde overheid: Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen

Meer informatie kan verkregen worden bij de dienst Omgevingsvergunningen Departement Leefmilieu, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, 03 240 57 45.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 26 september 2017 tot en met 26 oktober 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst Leefomgeving Milieu, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands, 052 39 98 75, leefomgeving.milieu@sint-amands.be.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek (van 26 september 2017 tot en met 26 oktober 2017) kan je bezwaren en opmerkingen over deze aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands. Dit kan schriftelijk of via www.omgevingsloket.be.

Tags: milieu,, leefomgeving,, omgevingsvergunning

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be