Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
13-11-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
14-11-2017
09:00 - 12:00
woensdag
15-11-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
16-11-2017
09:00 - 12:00
17:30 - 19:00
vrijdag
17-11-2017
09:00 - 12:00

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
(ruimtelijke ordening en milieu)
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Voorstelling masterplan "Herinrichting kaai en omgeving"

Op dinsdag 16 mei 2017 stelde het gemeentebestuur Sint-Amands het masterplan ‘Herinrichting kaai en omgeving’ voor aan zijn inwoners. Een zeventigtal nieuwsgierigen woonden de toelichting door ontwerpbureau OMGEVING aandachtig bij. Een masterplan maakt een toekomstvisie op voor een bepaald gebied en zal als flexibele richtingaanwijzer dienen bij de verdere uitwerking van een herinrichting van de kaai en omgeving. Deze visie is dus geen vast gebetonneerd plan, maar eerder een soepele leidraad voor verdere uitwerking.

Drie ruimtelijke concepten
De visie over de dorpskern splitsen we op in drie ruimtelijke concepten.  ‘Een heringerichte kaaiomgeving als kloppend hart’ (publieke ruimte), ‘een verkeersleefbaar dorpshart’  (mobiliteit) en ‘een cultuurhistorisch dorpshart in ontwikkeling’ (patrimonium) vormen samen de ruimtelijke concepten van dit masterplan.

Drie deelgebieden
Het masterplan kan grofweg opgesplitst worden in drie deelgebieden, nl. deelgebied ‘de kaai en omgeving’,  deelgebied ‘pastorie – molenmuseum’ en deelgebied ‘de parkeercluster Jan Van Droogenbroeckstraat’. Gezien het huidige gebrek aan een zekere uniformiteit, verbindt het masterplan de verschillende deelgebieden tot één kwaliteitsvolle en aantrekkelijke publieke ruimte.

Deelgebied ‘kaai en omgeving’
De kaai zoals we die vandaag kennen, kenmerkt zich als een parking in plaats van een aantrekkelijke verblijfsruimte. De gefragmenteerde inrichting (trapjes, boompjes, parkeerplaatsen die slecht geordend zijn, verkeersstromen die door elkaar lopen …) zorgt voor een visuele verstoring. In het masterplan transformeert de kaai in een kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte voor bewoners en een trekpleister voor toeristen. Het herstel van de openheid en de versterking van de (zicht)relatie naar de Schelde staan hierbij voorop.

De herstelde openheid van het kaaiplein geldt als uitgangspunt: deze zorgt voor meer terrasruimte aan de horecazaken, biedt een flexibelere ruimte voor evenementen, maakt de circulatie van de verschillende pleingebruikers leesbaar en bezorgt het kaai-allure van weleer. Deze openheid heeft ook gevolgen voor parkeermogelijkheden op de kaai. In eerste instantie streeft het gemeentebestuur naar het autoluw maken van de kaai. Indien we ten zuiden van de kaai een nieuwe parkeercluster kunnen inrichten, kan de kaai autovrij gemaakt worden. De inrichting van deze nieuwe parkeercluster is dus een noodzakelijke voorwaarde voor het autovrij maken van de kaai. De slimme, flexibele herinrichting van de kaai zal er tevens voor zorgen dat het plein bij piekmomenten alsnog kan opengesteld worden voor parkeren.

De huidige inrichting van de kaai brengt onveilige verkeerssituaties met zich mee. Verkeersstromen die elkaar kruisen zijn dagelijkse kost. Denk hierbij vooral aan het feit dat fietsers langsheen de geparkeerde wagens moeten om hun weg langs het jaagpad te vervolgen. Een afgescheiden, doorlopend jaagpad moet deze situaties in de toekomst vermijden. De huidige wandelpromenade, van waaruit je de mooiste vergezichten op het Scheldelandschap kan zien, wordt uiteraard behouden. Vanaf de wandelpromenade langs de bestaande kaaimuur strekt een uniforme, natuurstenen verharding zich uit tot aan de gevels van de gebouwen zodat de kaai als één samenhangende pleinruimte wordt ervaren.



De herinrichting van de Kerkstraat fungeert als verlengstuk van de kaai. Het doortrekken van de uniforme natuursteenverharding van gevel tot gevel herwaardeert ook de Kerkstraat tot een eenduidige en leesbare publieke ruimte. Daarnaast heeft het masterplan ook de ambitie om een groene sokkel aan het oorlogsmonument te voorzien waardoor we ook een aantrekkelijke oprijlaan voor ceremoniewagens creëren.



Lichtplan
Tijdens het infomoment kwam ook het huidig onveiligheidsgevoel aan bod dat leeft bij een aantal inwoners. Zo is er volgens sommigen een gebrek aan sociale controle op de kaai. Het ontwerpbureau OMGEVING heeft bij de opmaak van het masterplan ook een (aanzet tot) lichtplan opgesteld om hieraan (deels) tegemoet te komen. Het centrum, en in het bijzonder de kaai en de Kerkstraat, wordt door extra sfeerverlichting niet alleen aangenamer om te beleven, maar verhoogt ook het veiligheidsgevoel. Sommige kleine ingrepen kunnen we reeds op korte termijn realiseren, zij hoeven niet te wachten op de strategische langere termijnvoorstellen van het masterplan. Het gemeentebestuur tracht het veiligheidsgevoel nu reeds te verhogen door de strategische plaatsing van camera’s op de kaai.

Deelgebied ‘pastorie – molenmuseum’
Achter de pastorie in de Kerkstraat verschuilt zich een verborgen groene parel. Deze tuin wordt vandaag de dag afgescheiden door middel van een tuinmuur met garagebox. Het masterplan speelt met het idee om deze tuin (semi-)publiekelijk toegankelijk te maken. Tijdens het infomoment kwam de bezorgdheid van inwoners aan het licht met betrekking tot de veiligheid. Het openstellen van deze tuin zou een zekere ‘criminaliteit’ met zich kunnen meebrengen. Net om die reden stelt het masterplan een semi-publiek gebruik voorop met een transparant hek dat ’s avonds kan afgesloten worden.
Het voormalig molenmuseum is eigendom van de gemeente. Het pand leent zich door zijn schaal en indeling moeilijk tot een herbestemming met publieke functie. Daarom kan de verkoop van dit pand overwogen worden.




Deelgebied ‘Jan Van Droogenbroeckstraat’
In de Jan Van Droogenbroeckstraat situeren zich twee weinig aantrekkelijke parkeervoorzieningen. Het masterplan ambieert om beide percelen om te vormen tot volwaardige parkeerclusters die met elkaar worden verbonden en tevens een aantrekkelijke uitstraling te geven. De parkeerlus zorgt door een parkeersysteem van eenrichtingsverkeer in combinatie met schuin parkeren bovendien voor een verhoogde parkeercapaciteit op deze locatie. Tevens ontstaat er een duidelijke in- en uitrit én maakt de ontsluiting van het achterliggend perceel mogelijk, waardoor een nieuwe woonontwikkeling tot de mogelijkheden behoort.



Parkeerneutraliteit
Bij de opmaak van het masterplan is steeds uitgegaan van parkeerneutraliteit. Hiermee bedoelen we dat binnen het projectgebied na realisatie van het masterplan er minstens evenveel parkeerplaatsen zullen aanwezig blijven. Indien we de bijkomende parkeercluster aan de kaai kunnen realiseren, zullen we op piekmomenten zelfs meer parkeerplaatsen aan onze inwoners en toeristen kunnen aanbieden van in de huidige situatie. Deze flexibele sturing van de parkeerorganisatie en –capaciteit is één van de sterktes van het masterplan.

 
Contact
stafmedewerker@sint-amands.be
052 85 80 25

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be