Openingsuren

Momenteel gesloten

maandag
20-11-2017
09:00 - 12:00
dinsdag
21-11-2017
09:00 - 12:00
woensdag
22-11-2017
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
donderdag
23-11-2017
09:00 - 12:00
17:30 - 19:00
vrijdag
24-11-2017
09:00 - 12:00

Technische Dienst en Dienst Leefomgeving
(ruimtelijke ordening en milieu)
enkel op afspraak

Gemeentehuis Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Sint-Amands

052 39 98 60
Openingsuren en contact

Inschrijven Nieuwsbrief

UiTtips

Openbaar onderzoek voor heraanleg Provincialeweg (N17) van start

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant deze zomer de start van de grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands. Tussen de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde wordt het wegdek vernieuwd, komen er nieuwe verkeerslichten aan het kruispunt met de Oppuurseweg te Lippelodorp, wordt het kruispunt met de Oude Heirbaan heringericht, en worden er tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de rotonde met Fok langs beide kanten van de rijbaan aanliggende, verhoogde fietspaden aangelegd. Het openbaar onderzoek in het kader van de bouwaanvraag start op 11 februari.


Openbaar onderzoek

In het kader van de aanvraag van de bouwvergunning voor de werken legt AWV de plannen voor de heraanleg van de Provincialeweg voor aan de bevolking. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen inkijken en eventuele bezwaren indienen in het gemeentehuis van Sint-Amands tijdens de kantooruren. De plannen liggen vanaf 11 februari gedurende 30 dagen ter inzage. Na deze periode wordt het dossier overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen dat dan zal beslissen over het verlenen van de bouwvergunning.

Heraanleg start deze zomer

Als de bouwvergunning wordt toegekend begint het Agentschap Wegen en Verkeer in juli of augustus met de voorbereidende werken. Voordat de werken aan de weg kunnen beginnen, moeten de bomen langs de weg gerooid worden en zullen de nutsmaatschappijen nog verschillende werkzaamheden uitvoeren zoals het verplaatsen van kabels en leidingen. In het najaar moet dit afgerond zijn en kunnen de werken voor de heraanleg beginnen. Die zullen ongeveer 8 tot 9 maanden duren en in verschillende fases uitgevoerd worden om de hinder te beperken. Van zodra een concretere planning bekend is zal AWV hier over communiceren.

Nieuwe fietspaden langs Provincialeweg
AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren en zorgen dat het zowel voor autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Daarom zullen een aantal ingrepen gedaan worden. Zo wordt de rijbaan tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de rotonde met Fok tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen ook verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelo-dorp. De belangrijkste ingreep is echter de nieuwe, aanliggende, verhoogde fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Voor fietsers wordt het dan veel veiliger fietsen langs de N17.

Op langere termijn is het de bedoeling om vrijliggende fietspaden langs de N17 te voorzien. Dat betekent echter dat er grond moet ingenomen worden om die fietspaden te kunnen aanleggen. Omdat de grondverwervingsprocedure zeker nog enkele jaren in beslag neemt wil de Vlaamse overheid niet langer wachten en alvast nu actie ondernemen om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Later worden deze fietspaden vervangen door fietspaden die verder van de weg liggen en dus nog veiliger zijn.

Communicatie
In de loop van de maand mei organiseert AWV in samenwerking met de gemeente nog een informatievergadering. Hier worden de plannen toegelicht en uitleg gegeven over hoe de werken aangepakt worden, wat de hinder zal zijn, en wat we doen om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al via de website van het agentschap inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven: www.wegenenverkeer.be/Sint-Amands.


Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be