Inkomenscompensatievergoeding

Als je als zelfstandige hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot je onderneming verhinderen of ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding op dagbasis krijgen van de overheid.

Voorwaarden

De inkomenscompensatievergoeding geldt alleen voor ondernemingen:

  • met minder dan 10 werknemers
  • met minder dan 2 miljoen euro jaaromzet
  • die persoonlijk en direct contact hebben met de klanten in een gebouw
  • die geen andere beroepsinkomsten hebben

De voornaamste voorwaarde voor de vergoeding is dat de ondernemer de zaak minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen heeft moeten sluiten omdat werkzaamheden de toegang tot de zaak hebben verhinderd.

Hoe aanvragen?

Om de vergoeding te verkrijgen, moet je:

  • met het geschikte formulier bij de gemeente een attest van hinder aanvragen zodra je op de hoogte wordt gebracht van de werkzaamheden
  • de volgende documenten bij het participatiefonds indienen, minstens 7 dagen voor de sluiting van de zaak:
    • het formulier tot aanvraag van vergoeding
    • het attest van hinder dat je van de gemeente hebt gekregen

Het aanvraagformulier om een attest van hinder te ontvangen, het attest van hinder en het aanvraagformulier voor de vergoeding vind je op de website.

Met vragen over je lopend krediet kan je terecht bij het participatiefonds.

Tegemoetkoming

Als je jouw zaak hebt moeten sluiten vanwege hinder door openbare werken, kan je vanaf de achtste dag na de sluiting een schadevergoeding krijgen van € 79,07 per kalenderdag (laatste indexering op 1 januari 2017). Je kan de vergoeding in principe 30 kalenderdagen lang krijgen, maar die maximumtermijn kan verlengd worden.

Nieuwe hinderpremie

Vanaf 1 juli 2017 zal er een vereenvoudigde hinderpremie operationeel zijn.

Meer informatie

Dienst Samenleving - Lokale economie
economie@sint-amands.be

Tel: 052/39 98 77 - 052/39 98 85

 

Deel dit artikel

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be