Sint-Amands zoekt nieuwe kunstwerken

De cultuurraad en gemeentebestuur Sint-Amands zijn op zoek naar een nieuw kunstwerk dat men gedurende drie jaar uitreikt aan de winnaar van de cultuurprijs.

Hiervoor schrijven zij een wedstrijd uit. De wedstrijd beoogt artistieke projecten die gebruik maken van zeer diverse beeldende kunstvormen zoals beeldhouwwerken, fotografie, keramiek en andere. Kunstenaars moeten wonen in Sint-Amands.

Kandidaturen kan men binnen brengen tot 1 oktober 2017. Kunstenaars kunnen zowel individueel als in team deelnemen.

Een kandidatuur bestaat uit:
- filosofie achter het werk
- verband van het werk of onderwerp met gemeente Sint-Amands
- materiaalkeuze
- gedetailleerde beschrijving + schets van het kunstwerk
- technische fiche
- identificatiegegevens van de kunstenaar onder gesloten omslag

Ten laatste op 1 oktober 2017 bezorg je het dossier aan de voorzitter van de cultuurraad, Gerrit Bosteels, Jan Van Droogenbroeckstraat 63b, 2890 Sint-Amands.

Gemeente Sint-Amands voorziet € 500 per exemplaar. In totaal maakt de kunstenaar vier kunstwerken: drie als cultuurprijs en één voor de kunstcollectie van het gemeentebestuur.

Het deelnamereglement kan je hier terugvinden of opvragen bij de cultuurdienst.

De uitreiking van de Cultuurprijs Socio-Cultureel 2015-2016 vindt plaats tijdens het openingsweekend van GC de Nestel op vrijdag 17 maart. Dit jaar krijgt de winnaar een kunstwerk van keramiste Emmy Borremans, die de drie voorbije jaren een kunstwerk aanleverde.

Meer info?

Cultuurdienst, cultuurdienst@sint-amands.be, 052 39 98 62

 

Jan Van Droogenbroeckstraat afgesloten

Vanaf 6 maart 2017 tot uiterlijk 16 maart 2017 voert Eandis werken uit in Jan Van Droogenbroeckstraat ter hoogte van het kruispunt met Romain Steppestraat. Jan Van Droogenbroeckstraat loopt dan dood ter hoogte van dit kruispunt. Plaatselijk verkeer kan Jan Van Droogenbroeckstraat verlaten via het kruispunt met Kerkhofdries.

Vanaf april boekenruilkastjes op de kaai

Om het lezen te stimuleren, de toegang tot boeken te vergroten en mensen te overhalen om hun liefde voor boeken te delen met anderen, plaatst de bibliotheek twee boekenruilkastjes op de kaai.
Het principe is eenvoudig: je haalt een boek uit het kastje en je zet één van je eigen boeken in de plaats. Door dit neem-en-geef-principe zijn er geregeld nieuwe boeken te vinden.

Een mini bibliotheek van en voor iedereen

Deze kleine bibliotheek is de perfecte manier om goed leesvoer met elkaar te delen: de favoriete boeken uit je kindertijd of romans die je je vrienden zou aanraden, boeken die inspireren, leerzame boeken, strips en prentenboeken waar je kinderen te groot voor zijn geworden … iedereen kan zijn steentje bijdragen om dit kastje te vullen met toffe boeken!
Deze bibliotheek is van iedereen! Iedereen kan er gebruik van maken en draagt er zorg voor.

GEMEENTE SINT-AMANDS BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG van klasse 1

Conform artikel. 17, 18 en 19 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen, brengt de burgemeester ter algemene kennis van het publiek dat door Dream Support BVBA gevestigd te 2990 Loenhout, Popendonkseweg 10 een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen te 2890 Sint-Amands, Hemelrijken 1, kadastraal bekend afdeling 1, sectie A, perceelnummer 432 F een inrichting te exploiteren met als voorwerp: een nieuwe exploitatie van een inrichting voor opslag en reiniging van mobiele toiletten e.a. 

waarop volgende indelingsrubrieken van toepassing zijn:

2.1.2.b., 3.4.1.a, 6.5.1., 15.1.1., 17.3.2.1.1.1.b., 17.4.

Meer informatie kan verkregen worden op de dienst Leefomgeving - Milieu, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands, 052 39 98 75 of leefomgeving.milieu@sint-amands.be.

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 24 februari 2017 tot en met 26 maart 2017 ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.
Er wordt voor deze aanvraag door de gemeente geen informatievergadering georganiseerd.

Gemeente Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag  9 u. - 12 u.  |  13.30 u. - 16 u.
Donderdag 9 u. - 12 u.  |  17.30 u. - 19 u. *
Vrijdag 9 u. - 12 u.  

* = Enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening.

Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail info@sint-amands.be


Sociaal Huis Sint-Amands

Maandag 9 u. - 12 u.    
Dinsdag 9 u. - 12 u.    
Woensdag 9 u. - 12 u.
Donderdag 9 u. - 12 u. | 17.30 u. - 19 u. (uitgezonderd tijdens schoolvakanties)
Vrijdag 9 u. - 12 u.    

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands
tel 052 39 98 60 / e-mail sociaalhuis@sint-amands.be


×